ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. δ/νση: Λεωφ.Βεργωτή 160-28100-Αργοστόλι
Τηλ : 2671027151
Ηλεκτ Ταχ/μείο: sxoliki2kefallonia@hotmail.gr
Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς Φραγκίσκος

Αρ.Πρωτ:542

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 06/12/2018

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η   Σχολική Επιτροπή  B’βάθμιας   εκπαίδευσης  του Δήμου         Κεφαλλονιάς

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  Σχολ Συγκροτήματος 2ΟΥ Γυμνασίου Αργοστολίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της  Β’Βάθμιας  σχολικής   επιτροπής  Δήμου Κεφαλλονιάς  (Λεωφ Βεργωτή 160-  Αργοστόλι)  στις   19/12/2018     ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12.00 π.μ.

Ο  Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά  (όπως αναλυτικά καθορίζονται   στην προκήρυξη-Απόφαση  ΔΣ  43/2018  με  ΑΔΑ: 78Υ8ΟΚΞΡ-Π30)  θα παραδίδεται  από την Δευτέρα 10/12/2018  και από ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 12.00π.μ ,στο   Γραφείο Σχολικής  επιτροπής Β’Βάθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Κεφαλονιάς(επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού) –Λεωφ Βεργωτή  160-Ισόγειο   -υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος  τηλ επικ:2671027151

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί

από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το

σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες    και  παραλαβή της  προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του  2ου Γυμνασίου Κεραμειών τηλ. 2671028201,   υπεύθυνος  κος Βουτσινάς Νικόλαος –Δντης σχολείου.
  2.  Στο  Γραφείο   Σχολικής  Επιτροπής  Β’Βάθμιας  εκπαίδευσης (Λεωφ Βεργωτή 160  28100-Αργοστόλι)   , υπεύθυνος  κος  Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από  Δευτέρα  10/12/2018).
  3.  Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/   με αριθμο   ΑΔΑ :  78Υ8ΟΚΞΡ-Π30

Η Πρόεδρος

      ΚΟΥΝΑΔΗ   ΜΑΡΙΑ

=====

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. δ/νση: Λεωφ.Βεργωτή 160-28100-Αργοστόλι
Τηλ : 2671027151
Ηλεκτ Ταχ/μείο: sxoliki2kefallonia@hotmail.gr
Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς Φραγκίσκος
Αρ.Πρωτ:543

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   06/12/2018

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η   Σχολική Επιτροπή  B’βάθμιας   εκπαίδευσης  του Δήμου         Κεφαλλονιάς

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  Γυμνασίου-Λ.Τ  Μεσοβουνίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της  Β’Βάθμιας  σχολικής   επιτροπής  Δήμου Κεφαλλονιάς  (Λεωφ Βεργωτή 160-  Αργοστόλι)  στις   19/12/2018     ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13.00 μ.μ.

Ο  Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά  (όπως αναλυτικά καθορίζονται   στην προκήρυξη-Απόφαση  ΔΣ  44/2018  με  ΑΔΑ: 7ΜΣ4ΟΚΞΡ-Α71)  θα παραδίδεται  από την Δευτέρα 10/12/2018  και από ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 13.00π.μ ,στο   Γραφείο Σχολικής  επιτροπής Β’Βάθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Κεφαλονιάς(επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού) –Λεωφ Βεργωτή  160-Ισόγειο   -υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος  τηλ επικ:2671027151

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί

από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το

σκοπό αυτό πρόσωπο.

 Για περισσότερες πληροφορίες    και  παραλαβή της  προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του   Γυμνασίου ΛΤ Μεσοβουνίων  τηλ. 26740 51333,   υπεύθυνη κα Τσούτση Ουρανία –Δντρια σχολείου.
  2.  Στο  Γραφείο   Σχολικής  Επιτροπής  Β’Βάθμιας  εκπαίδευσης (Λεωφ Βεργωτή 160  28100-Αργοστόλι)   , υπεύθυνος  κος  Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από  Δευτέρα  10/12/2018).
  3.  Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/   με αριθμό   ΑΔΑ :  7ΜΣ4ΟΚΞΡ-Α71

Η Πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ   ΜΑΡΙΑ

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο