Το άρκο των Θεοφανείων στον Πόντε!

Ολα έτοιμα για τον αυριανό Αγιασμό των Υδάτων στον Πόντε!
φωτογραφίες : Σπύρος Σακαλής

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Κεφαλληνίας ὃτι, μετά πάσης λαμπρότητος καί μεγαλοπρεπείας θά ἑορτασθῇ ἡ Τελετή τοῦ Ἁγίασμοῦ τῶν Ὑδάτων εἰς τό Ἀργοστόλι καί εἰς τό Ληξούρι τήν 6ην Ἰανουαρίου, Ἑορτή τῶν ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ κατά τό ἑξῆς Πρόγραμμα:

7:00 – 11:00 Ὂρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

11:30 Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων ἐπί τῆς

Γέφυρας ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ.

Εἰς τάς Ἱεράς ἀκολουθίας θά συμμετάσχῃ τό Ἐκκλησιαστικό τμήμα τῆς Κεφαλληνιακῆς χορωδίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Χοράρχου κ. Ἀγαθαγγέλου Γεωργακάτου.

12:00 Ἐκκίνησις διά Ληξούριον μέσῳ Φέρρυ – Μπώτ.

12:30 Τέλεσις Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων εἰς Ληξούριον.

Εἰς ἀπάσας τάς Ἱεράς ἀκολουθίας θά προεξάρχῃ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Παρακαλεῖσθε νά συμμετάσχητε καί εἰς τήν Μεγάλην αὐτήν ἑορτήν τῆς Πίστεώς μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο