Οι Χαιρετισμοί στην Ι.Μ. της Ατρου

ΜΟΝΗ ΑΤΡΟΥ ΑΤΡΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ
Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Γ Ε Ν Ε Σ Ι Ο Υ
Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Α Τ Ρ Ο Υ

* * *

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 4 μ.  μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο