Φωτογραφία Ημέρας

Φωτογραφία Ημέρας

Φωτογράφος: Yangos Metaxas

Φωτογράφος:Ευτυχία Χαρτουλιάρη

Τοποθεσία: Αργοστόλι Φωτογράφος: Spiros Sakalis
Τοποθεσία:  Ρατζακλί Φωτογράφος: Ευτυχία Χαρτουλιάρη
Φωτογράφος: Παναγής Καβαλλιεράτος

Φωτογράφος:Spiros Sakalis

Τοποθεσία: Μύρτος Φωτογράφος:Spiros Sakalis

….

Φωτογράφος: Jerry Apostolatos