Φωτογραφία Ημέρας

Φωτογραφία Ημέρας

Τοποθεσία: Σάμη, Κεφαλονιά Φωτογράφος:Παναγής Καβαλλιεράτος
Φωτογράφος: Θανάσης Καβαλλιεράτος‎

Φωτογράφος:Paolo Grandinetti‎
Αργοστόλι 2018 Φωτογράφος : Παναγής Καβαλλιεράτος
Περιοχή: Αγία Σοφία, Ερισος - Κεφαλονιά Φωτογράφος: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ

Η πίσω πόρτα του Παραδεισου.. Σπίτι προσεισμικής (1953), εποχής Φωτογράφος: Θανάσης Καβαλλιεράτος
Η κρυφή Κεφαλονιά.. Φωτογράφος: Andreas Kosmatos
Φωτογράφος: Ευτυχία Χαρτουλιάρη

Photo by Ian Forsyth/Getty Images

Σάμη, Ιούνιος 2018 Φωτογράφος: Παναγής Καβαλλιεράτος