ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ: ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Ανακοινώνεται ότι από 16/02/2016 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2016 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

3. Δημοτική Ενημερότητα.

4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.
Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2015 δεν απαιτείται νέα κάτοψη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 6 Μαίου 2016 στον Δήμο Ιθάκης, υπεύθυνη υπάλληλος η Αδαμαντία Νουτσάτου στο τηλ. 2674360400

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο