Ψηφίστηκε η λειτουργία Κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και το δικαίωμα επιλογής αποτέφρωσης

Ψηφίστηκε χθες απο τηνολομέλεια της Βουλής το παράλληλο  πρόγραμμα, στο Άρθρο 14 θεσπίζεται η Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014
(Α΄ 56) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ι-
σχύ νόμου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του
άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α.
20232/2010 (Β΄ 745). Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται αναφορά σε όργα-
να της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης
υπό το πριν το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) νομοθετικό καθε-
στώς, νοούνται τα εκάστοτε αρμόδια όργανα για την ά-
σκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων μετά την ισχύ του νόμου
αυτού.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 48, του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) και ισχύει, μετά τη
φράση «σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους», προστίθεται η
φράση «ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση».
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 211 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής :
7
«Επιπλέον των παραπάνω σκοπών, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δύνα-
ται να κατασκευάζει και να λειτουργεί Κέντρα Αποτέ-
φρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή
που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, κατόπιν από-
φασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει.»
Άρθρο 15
Επιλογή τόπου ενταφιασμού
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α΄143) προστίθε-
ται άρθρο 35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α

Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα
του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί
ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ε-
νώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελε-
τής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με
τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή
μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με
σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυ-
πο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμ-
βάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η
διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε
κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα
αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της
ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη
διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήπο-
τε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιω-
θούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.»

SHARE

Σχόλιο

  1. Γη ει και εις γην απελευση.Ετσι ειπε ο Θεος στον Αδαμ, μετα την παρακοη και πριν απο την εξωση απο τον παραδεισο.Δηλ. χωμα εισαι απο την γη και σε αυτην θα επιστρεψεις.Γιαυτο και οι νεκροι ενταφιαζονται.Αλλα το αλλο,το σπουδαιοτερο, οι νεκροι,οι κεκοιμημενοι,αναμενουν την εσχατη ημερα της κοινης αναστασεως, οπου και θα ηχησει σαλπιγγα και φωνη αρχαγγελου,οπως και ο των εθνων Αποστολος Παυλος,το στομα του Χριστου μας λεγει( Α προς Θεσσαλονικεις επιστολη),και αρπαγησομεθα εν νεφελαις εις υπαντησιν του Κυριου,οπως και συνεχιζει ο ιδιος Αποστολος παρακατω στην ιδια επιστολη του.Τα σωματα των κεκοιμημενων και γενικα ολων των ανθρωπων,ειναι τετιμημενα,αφου με το μυστηριο του αγιου βαπτισματος ηγορασθησαν απο τον ιδιο τον Χριστο.Ενοικει πλεον σε αυτα η χαρις του Αγιου Πνευματος, ο ανθρωπος ,ο βαπτισμενος και χρισμενος καθισταται θεοφορος ,χριστοφορος,πνευματοφορος ,μετεχει του τρισσου αξιωματος τουΧριστου (αρχιερατικου,βασιλικου και προφητικου)και μετα θανατον επισης τα οστα του καθε ανθρωπου θεωρουνται και ειναι ιερα.Ενας λογος αυτος. Ο δευτερος ειναι οτι τους κεκοιμημενους μας,οταν θα φυγουν απο αυτον τον κοσμο,θα τους θυμομαστε και θα επισκεπτομαστε τον τοπο, οπου βρισκονται ενταφιασμενοι.Εξαλλου, οτι τα σωματα και δη των βαπτισμενων χριστιανων ειναι ιερα,το αποδεικνυουν περιτρανα και τα ιερα λειψανα και τα αφθαρτα σκηνωματα των αγιων της εκκλησιας μας,που και σε αυτους ,οντες ανθρωοι, κατηξιωθησαν της κοινης τριαδικης ενεργειας και χαριτος,μεταξυ αυτων και του αγιου Γερασιμου του δικου μας οσιου και προστατου, που με την παντοτινη αφθαρσια του ειναι ο ενσαρκος αγγελος που αναγγελει με αλαλητους φωνας την κοινην του βροτειου αναστασιν.Επομενως λοιπον, καθε αλλη αντιμετωπιση του νεκρου σωματος, θεωρειται ασεβεια ,απιστια και ΑΙΡΕΣΗ.

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο