ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: διαγωνισμός 200.000€ για συντήρηση οδικού δικτύου Αργοστόλι-Σάμη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αργοστόλι, 01-03-2016
Αρ. Δελτίου: 14

«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ, Π/Υ 200.000,00 €».
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου « Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου », με προϋπολογισμό: 200.000,00 € με ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι της 10-03-2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26713 60601 , αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-3-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής ύψους 3.252,03 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο