Η εταιρία «Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητά προσωπικό

Η εταιρία μας «Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητά για πρόσληψη 2 άτομα:

 1. Προϊστάμενος συνεργείου

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολογίας
 • Ηλικία 25 – 33
 • Διάθεση πολύ για δημιουργική εργασία
 • Καλή υγεία & εμφάνιση
 • Ευχέρεια λόγου & ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 1. Βοηθός αποθήκης ανταλλακτικών

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Γνώσεις Αγγλικών &Η/Υ
 • Ηλικία 22 – 30
 • Διάθεση για εργασία

Παροχές:

 • Μηνιαία σταθερή αμοιβή
 • Μόνιμη, σταθερή & πλήρης απασχόληση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας & ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να στείλουν βιογραφικό στο

e-mail: a-mihal@otenet.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671027555 Κος Μιχαλάτος Αθανάσιος

****

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο