Πόρος Κεφαλονιάς 7 – 12 – 2016

ΠΡΟΣ:      ΔΗΜΑΡΧΟ και ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ:      ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΠΟ:        Καταστηματάρχες  Πόρου  Κεφαλονιάς

Αξιότιμε κύριε  Δήμαρχε  και Πρόεδρε του Δημοτικού  λιμενικού ταμείου Κεφαλονιάς

Οι Κάτοικοι  και καταστηματάρχες του Πόρου Κεφαλονιάς , αισθανόμαστε την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε για την παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο τουριστικό λιμένα του τόπου μας.

Συγκεκριμένα:  Το δημοτικό  λιμενικό ταμείο  στην φιλοσοφία της εισπρακτικής του προσπάθειας και στην  εμμονή  της  λάθος  πολιτική του επιβάλει  διπλή  χρέωση   ελλιμενισμού στα  διερχόμενα σκάφη αναψυχής  για χρόνο πολύ μικρότερο του 24ωρου. (Η ημερολογιακή  χρέωση γίνεται στις  00.00 νυκτερινή αντί 1200 μεσημεριανή) για  ένα  « ανάπηρο »  τουριστικό λιμάνι  που παραμένει χρόνια  εγκαταλελειμμένο  χωρίς καμία ασφάλεια, χωρίς master plan, χωρίς οριοθέτηση αιγιαλού και χερσαίας ζώνης, χωρίς παροχές, με σκάφη  να προσαράζουν λόγο προσχώσεων της λιμενολεκανης, αλλά και με  εντάσεις, αντιπαραθέσεις,   απομακρύνσεις  και δυσφημήσεις  του τόπου μας.

Κύριε Δήμαρχε  και πρόεδρε λιμενικού ταμείου το λιμάνι του   πόρου χρειάζεται  άμεσα

α) Εκβάθυνση    λιμένα.  Τα βάθη αυτά  εξ αιτίας  προσχώσεων, έχουν  υπερβεί   τα  όρια    ασφαλείας βάθη στα 1,9 μ πολύ δε περισσότερο πλησίον των κρηπιδωμάτων που γίνονται επικίνδυνα για κότερα  και τα αλιευτικά σκάφη.

β)   Πλωτή μαρίνα.   Η τοποθέτηση  πλωτών εγκαταστάσεων στην εσωτερική λιμενολεκάνη  κατά μήκος  του παλαιού λιμενοβραχίονα λογω βραχώδους κρηπιδώματος σε μεγάλο μήκος αυτού,  καθώς και την   αισθητική αναμόρφωση του που είναι αναγκαία  θα είναι ένα έργο «σημαία» για τον Πόρο.

γ) Χερσαία   ζώνη .

_    άμεσα το master plan λιμένος                                                                                                                                               _    Την παροχή νερού στον παλαιό  λιμενοβραχίονα.

_    Την επισκευή και συντήρηση φωτισμού νέου και παλαιού λιμένα.

_    Με   παροχή ασύρματης εκπομπής διαδικτυακού σήματος (Wi-Fi). Το υπάρχον    δεν επαρκεί                                                                                                                                            _  Την κατασκευή πέτρινου στηθαίου χαμηλού ύψους στο κρηπίδωμα του παλαιού λιμένα για την ασφάλεια επιβατών, οχημάτων και τουριστικών σκαφών.

_  Τον καθαρισμό της   γλίστρα  με υδροβολή (κυρίως το καλοκαίρι) ώστε να μην γλιστρούν όσοι    την  χρησιμοποιούν

Σας ενημερώνουμε για τα αρνητικά σχόλια για το λιμάνι του πορου  από τις περισσότερες  εταιρείες και πλοιοκτήτες.  Για αυτούς βάσει του ΦΕΚ 2032 / 2014 δεν υπάρχει διπλή χρέωση καθώς και ότι δεν   αντιμετωπίζουν  την ίδια χρέωση   ελλιμενισμού  στα λιμάνια της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.  Μερικές από τις διαμαρτυρόμενες εταιρίες και πλοιοκτήτες:  nelson – sansail – herb – sandgirl – tony @ chih ling –  nol – mez – krones

Τέλος  τι έχετε να απαντήσετε στην  δραματική μείωση προσέλευσης τουριστικών σκαφών και τι στην μη  υπεράσπιση του   Κοινωνικού  συμφέροντος; Ενημερωτικά σας αναφέρουμε την προσέλευση του Αυγούστου:   2015  828 κότερα   –  2016  698 κότερα  μείωση 160/0 όταν όλα τα λιμάνια  Κεφαλονιάς  και  Ιθάκης  είχαν σημαντική αύξηση.

.                                                                                                                  Μετά   τιμής                                                                                                                                                             .  .                 .                                                                        Καταστηματάρχες  Πόρου Κεφαλονιάς

Κοινοποίηση :

Δήμαρχος          Κεφαλονιάς

Αντιδήμαρχος   Ελειού  Πρόννων

Δημοτικές         παρατάξεις

Λιμενάρχης      Κεφαλονιάς

Μέλη  δημοτικού  λιμενικού ταμείου

 

Υπογραφές  διαμαρτυρίας:

 

SHARE

Σχόλιο

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο