Υπάρχουν παραλίες για γυμνιστές στην Κεφαλονιά? Τι απαντάει ο εντεταλμένος σύμβουλος παραλιών Νίκος Παπαδάτος

Το ότι και στην Κεφαλονιά λειτουργούν τουριστικά καταλύματα   που φιλοξενούν γυμνιστές είναι γνωστό.  Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες οι τουρίστες αυτού του τρόπου ζωής αυξάνονται χρόνο με το χρόνο στο νησί μας.   Μαθαίνουμε επίσης ότι από το 2015 έχει εμφανιστεί στο νησί μας και τουρισμός για  swingers (ανταλλαγής συντρόφων).

Ο γυμνιστικός τουρισμός είναι νόμιμος , είναι κερδοφόρος και διέπεται από σχετική νομοθεσία. Μπορεί να είναι παρωχημένη(1983) , μπορεί αν είναι ελλιπής όπως υπάρχει νομοθεσία.

Τι γίνεται  όμως με τις παραλίες της Κεφαλονιάς που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται γυμνιστές «εκδιώκοντας» τους μη γυμνιστές?

Εάν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης google τις λέξεις «παραλίες για γυμνιστές στην Κεφαλονιά», θα βρείτε μια μεγάλη λίστα !!! Αν παρατηρήσετε τα στοιχεία στην «επικοινωνία» των sites αυτών θα δείτε ότι είναι στην ..Αγγλία.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι Άγγλοι κυρίως, έχουν μισθώσει μικρά τουριστικά καταλύματα αλλά και βίλες ,  για γυμνιστικό τουρισμό. Την διαχείρισή αυτών των καταλυμάτων την έχουν ξένοι, οι Κεφαλονίτες ιδιοκτήτες απλά εισπράττουν το ενοίκιό τους και δεν έχουν  ουδεμία ανάμειξη στην διαχείριση.

  Δείτε εδώ  http://www.viglanatura.com/el/beaches να τρελαθείτε πόσες και ποιες παραλίες προτείνει ένα κατάλυμα γυμνιστών της Λειβαθούς στους πελάτες του. Το κατάλυμα διευκρινίζει ότι δεν λειτουργούν νόμιμα αλλά είναι απόμερες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εσείς ξέρατε ότι έχουμε εννέα (9) εν δυνάμει παραλίες γυμνιστών μεταξύ των οποίων η μία είναι παραλία ..Ιεράς Μονής??

Ούτε και ο εντεταλμένος για θέματα παραλιών δημοτικός σύμβουλος Νίκος Παπαδάτος , (φωτο) το ήξερε!

Θέσαμε λοιπόν το θέμα στον κ. Παπαδάτο ο οποίος μας είπε ότι:

Ο γυμνιστικός τουρισμός διέπεται από συγκεκριμένη Νομοθεσία , από το Νόμο   1399/83) . Ο νόμος αυτός επιτρέπει την λειτουργία ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ  κέντρων γυμνιστών  και τη χρήση των όμορων παραλιών τους (αν είναι παραθαλάσσια).  Για να λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα απαιτείται ειδική άδεια από τον ΕΟΤ.

Όσο αφορά τις παραλίες μας, για τις οποίες έχω την ευθύνη από το  Δημοτικό Συμβούλιο, σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει ζητηθεί καμία ως όμορη παραλία κέντρου γυμνιστών. Άρα στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει παραλία που να φιλοξενεί νόμιμα γυμνιστές.

Και τι γίνεται στις παραλίες που έχουν ήδη εμφανιστεί ταμπέλες που γράφουν «παραλία γυμνιστών»?

Οι κάτοικοι που έχουν εντοπίσει τέτοιες ταμπέλες ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο του χωριού ο οποίος καλεί την Αστυνομία  για άμεση παρέμβαση και ξήλωμα  της ταμπέλας. Μπορούν και οι ίδιοι βέβαια να καλέσουν την Αστυνομία. Από τη στιγμή που δεν έχει εγκριθεί στην Κεφαλονιά παραλία γυμνιστών ως όμορη παραλία κέντρου γυμνιστών   , οι ταμπέλες είναι αυθαίρετες και παράνομες.       

Δεν είναι στην πρόθεση κανενός το «κυνήγι» των γυμνιστών τουριστών. Αντίθετα θα πρέπει να μπουν στη θέση τους αυτοί που παράνομα και αυθαίρετα καρφώνουν ταμπέλες όπου τους εξυπηρετεί με την ένδειξη «παραλία γυμνιστών»  ή υπόσχονται στους πελάτες του παραλίες γυμνιστών που δεν υπάρχουν. Αυτό κάνει το νησί μας αναξιόπιστο στις υπηρεσίες του και πλήττει συνολικά το τουριστικό προϊόν της Κεφαλονιάς.

 ====

√ Παραλίες της Κεφαλονιάς που εμφανίζονται ότι μπορούν να τις επισκεφτούν γυμνιστές:

Mια ανάσα δροσιάς απο τις παραλίες της Κεφαλονιάς

Ο Νόμος 1399/83 προβλέπει:

Κυρουμεν και εκδιδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

Άρθρο 1

 1. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ελληνικό χώρο κέντρων παραθερισμού γυμνιστών.
 2. Ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών νοούνται:

α) Ξενοδοχεία και κάθε άλλης μορφής τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως τα κάμπινγκ) που ύστερα από ειδική άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού λειτουργούν εφεξής μόνο ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών ενόσω διαρκεί η άδεια αυτή.

β) Οι εγκαταστάσεις που εξ’ υπαρχής ιδρύονται και λειτουργούν ως τέτοιου είδους κέντρα με ειδική άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 1. Στα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών διαμένουν κατ’ αρχήν μέλη αναγνωρισμένων γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Μπορεί όμως να διαμένουν σ’ αυτά για άσκηση γυμνισμού και άλλα πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, που ασκούν γυμνισμό, εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας τους.

Άρθρο 2

 1. Για τη λειτουργία κέντρου παραθερισμού γυμνιστών οποιασδήποτε μορφής απαιτείται ειδική άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπο αρμόδιων Νομαρχιακού Συμβουλίου και Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Η άδεια αυτή, εγκρινόμενη από τον Υπουργό, εκδίδεται για τις επιχειρήσεις της περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 στο όνομα του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και για τις επιχειρήσεις της περίπτωση β της ίδιας παραγράφου στο όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου διευθυντή της επιχείρησης. Όταν πρόκειται για σωματείο η άδεια εκδίδεται στο όνομα των νόμιμων εκπροσώπων του. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για τον ίδιο χρόνο, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ειδικές προδιαγραφές για τη χορήγηση και ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας των κέντρων, καθώς και οι όροι της λειτουργίας τους, οι περιορισμοί, τα κωλύματα χορήγησης της άδειας, ο έλεγχος και η εποπτεία τους, η κατάταξή τους σε κατηγορίες και οι τιμές καθεμιάς από αυτές και γενικά κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η φυσική και η κατά περίπτωση τεχνητή απομόνωση του χώρου λειτουργίας των κέντρων (όπως η περίφραξη ή η ειδική σήμανση) καθώς και η μη καταδίκη των ιδιοκτητών, εκπροσώπων και διευθυντών των κέντρων για αδικήματα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937.

Άρθρο 3

Η άδεια των κέντρων παραθερισμού γυμνιστών ανακαλείται με μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Επίσης η άδεια ανακαλείται αν για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν έχει πλέον τη νόμιμη άδεια λειτουργίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για το είδος της επιχείρησης που ασκεί (όπως ξενοδοχεία, κάμπινγκ). Σε κάθε άλλη περίπτωση που οι κάτοχοι της άδειας λειτουργίας παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, των υγειονομικών ή αγορανομικών διατάξεων και των για αθέμιτο ανταγωνισμό διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν]382/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976).

Άρθρο 4

Ιδιοκτήτες, μισθωτές, διευθυντές, διαχειριστές ή εκπρόσωποι κέντρων παραθερισμού γυμνιστών που λειτουργούν χωρίς την άδεια του άρθρου 2 του παρόντος, τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες.

Άρθρο 5

Η άσκηση γυμνισμού στο χώρο των εγκαταστάσεων των κέντρων και το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκεται μπρος από αυτές δεν αποτελεί αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 353 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 6

 1. Το ειδικό επίδομα θέσεως που καταβάλλεται στο προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την 38010/6422/07-03-1972 (ΦΕΚ 209/Β/1972) απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τις 57176/6761/24-01-1975 (ΦΕΚ 449/Β/1975) και 522029/Ε.Α.126/03-08-1982 (ΦΕΚ 602/Β/1982) αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών θεωρείται ότι νόμιμα καταβάλλεται από την ημερομηνία της χορήγησής της.
 2. Εφεξής είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του επιδόματος, καθώς και η επέκτασή του σε άλλες εκτός από τις περιλαμβανόμενες στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού κατηγορίες προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

Άρθρο 7

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η υπουργική απόφαση 539851/260 για την εφαρμογή του παραπάνω νόμου, προβλέπει:

Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 201/1974 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας.
 2. Τις διατάξεις του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών.
 3. Την 894/33/1983 απόφαση διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των παρακάτω προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών (ΚΠΓ).

Α. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν σαν Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών

Ι. Γενικά

 1. Τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών ιδρύονται και λειτουργούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις των λειτουργικών μορφών των κύριων καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 και στα camping, των τάξεων Πολυτελείας, Α, Β και Γ και έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 100 κλίνες ή 100 θέσεις προκειμένου για camping.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α.Ι.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 533248/1996 απόφαση (ΦΕΚ 760/Β/1996).

 1. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν όσο και γι’ αυτές που πρόκειται να ιδρυθούν μελλοντικά (τόσο για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 2)α όσο και της παραγράφου 2)β του άρθρου 1 του νόμου 1399/1983).

ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2)α του νόμου 1399/1983

 1. Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών χορηγείται για τις περιπτώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν στο όνομα του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας της μονάδας (ιδιοκτήτης ή μισθωτής).

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Διεύθυνση Εγκαταστάσεων – Επιθεώρησης). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης εξετάζονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

 1. Η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων – Επιθεώρησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού απευθύνει μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης έγγραφο, ερώτημα προς την οικεία Νομαρχία και το Δήμο ή την Κοινότητα όπου ανήκει το ακίνητο για την σύμφωνη ή μη γνώμη τους, πλήρως αιτιολογημένης.
 2. Εφόσον η γνώμη του Νομαρχιακού και Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (είτε ενός απ’ αυτά) είναι αρνητική, η αίτηση απορρίπτεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
 3. Εφόσον η γνώμη τόσο του Νομαρχιακού όσο και του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη, ο ενδιαφερόμενος καλείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού να υποβάλει στην ίδια Διεύθυνση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής (σε κλίμακα 1:2000 ή 1:5000) στο οποίο να σημειώνονται οι αποστάσεις της τουριστικής εγκατάστασης από οικισμούς και παραλίες που συχνάζει ο τοπικός πληθυσμός ή οι τουρίστες της περιοχής.

β) Μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την οπτική απομόνωση της εγκατάστασης και της παραλίας, με απεικόνιση σε κάθε περίπτωση των σημείων της ειδικής σήμανσης του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, με πινακίδες που θα αναγράφουν υποχρεωτικά Κέντρο Γυμνιστών – Nudist Center προαιρετικά δε την επιγραφή αυτή και σε άλλες γλώσσες.

Ο αιτών υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα της οπτικής απομόνωσης των εγκαταστάσεων και της παραλίας, ανεξάρτητα από την φυσική απομόνωση του χώρου.

Η τεχνητή απομόνωση για τον αιγιαλό και την παραλία δεν επιτρέπεται να γίνεται με περίφραξη (συρματοπλέγματα, κιγκλιδώματα, τοιχοποιίες), αλλά με μέσα που να εμποδίζουν τη θέα από τους διερχόμενους δίπλα στην παραλιακή ζώνη του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις και οδηγίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη ή μισθωτή της τουριστικής εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 1399/1983, από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του για αδικήματα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937, δηλαδή για κλοπή, υπεξαίρεση, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, απάτη και γενικά για παραβάσεις των διατάξεων περί σωματοεμπορίας και προαγωγής σε πορνεία, καθώς και αδικήματα κατά των ηθών.

δ) Αντίγραφα των συμφωνητικών που συνάπτονται με τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών και των καταστατικών των Σωματείων της ημεδαπής και αλλοδαπής που μέλη τους θα διαμένουν στα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών, και τα οποία πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένα σαν γυμνιστικά.

Το τελευταίο αυτό δικαιολογητικό υποχρεούται ο δικαιούχος να υποβάλει εκάστοτε προς έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

 1. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, Επιτροπή που απαρτίζεται από 3 υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (από τους οποίους ο ένας τεχνικός) διενεργεί αυτοψία και συντάσσει σχετική έκθεση.
 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και η έκθεση αυτοψίας προωθούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την έκδοση απόφασής του για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
 3. Σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της εγκριτικής αυτής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης για τη χορήγηση άδειας εκδίδεται η σχετική άδεια από το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 4. Οι άδειες λειτουργίας έχουν διετή διάρκεια και ανανεώνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της προηγούμενης άδειας, για ισόχρονο κάθε φορά διάστημα. Για την ανανέωση της άδειας απαιτείται η υποβολή του παραπάνω με στοιχείο γ της παραγράφου 4 της παρούσας δικαιολογητικού, καθώς και η εξακολούθηση όλων των άλλων προϋποθέσεων, με τις οποίες χορηγήθηκε η αρχική άδεια. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας και αλλαγής των προϋποθέσεων και προδιαγραφών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η ανανέωση της άδειας γίνεται με τις νέες αυτές προϋποθέσεις.
 5. Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών ανακαλείται με μόνη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε, ή ότι έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του καταλύματος ή ότι η μονάδα έχει υποβιβαστεί κάτω από τη Γ’ τάξη. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενός μηνός από της κοινοποιήσεώς της στον ενδιαφερόμενο, στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η προσφυγή αυτή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Αδικαιολόγητη η προ παρελεύσεως διετίας ανάκληση προηγούμενης σύμφωνης γνώμης Νομαρχιακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου δε συνιστά μόνη λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

ΙΙΙ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών σε τουριστικά καταλύματα που ιδρύονται από την αρχή σαν Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του νόμου 1399/1983

 1. Για τις εγκρίσεις ίδρυσης Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών σε προς ανέγερση τουριστικά καταλύματα ο ιδιοκτήτης του γηπέδου υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων – Επιθεώρησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αίτηση, στην οποία να περιγράφεται με λεπτομέρειες η προς ίδρυση τουριστική εγκατάσταση (λειτουργική μορφή, δυναμικότητα, τάξη κ.λ.π.).
 2. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου ΑΙΙ της παρούσας και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του ίδιου κεφαλαίου, καθώς και εκείνα που απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού έγκρισης καταλληλότητας του γηπέδου για την ανέγερση αντίστοιχων τουριστικών εγκαταστάσεων συνήθους μορφής.
 3. Εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται κατ’ αρχή έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου, η οποία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.
 4. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της υπό ίδρυση εγκατάστασης για την έγκρισή της από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που χορηγείται με την ίδια διαδικασία που ισχύει για παρόμοιες εγκρίσεις σχεδίων των ξενοδοχειακών και λοιπών εγκαταστάσεων της συνήθους μορφής.
 5. Μετά την έγκριση των σχεδίων και την αποπεράτωση της μονάδας αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, η δε σχετική απόφασή του εγκρίνεται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, και σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού η άδεια λειτουργίας του Κέντρου, διετούς ισχύος, στο όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου (προκειμένου περί νομικού προσώπου) ή του υπεύθυνου διευθυντή της επιχείρησης.
 6. Ως προς τα προσόντα και τα κωλύματα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών σε φυσικά πρόσωπα ή τους εκπροσώπους νομικών προσώπων για την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2)β του νόμου 1399/1983, καθώς επίσης και για την έγκριση διακριτικών τίτλων τους και τον ασκούμενο σ’ αυτές έλεγχο και εποπτεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα ίδια αυτά θέματα προκειμένου για ξενοδοχεία γενικά. Στις περιπτώσεις που τα Κέντρα αυτά πρόκειται να λειτουργήσουν με τη μορφή camping εφαρμόζονται ως προς τα πιο πάνω θέματα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα camping γενικά.

Β. Κατάταξη των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών σε κατηγορίες – Τιμές

 1. Τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών του άρθρου 1 παράγραφος 2)α του νόμου 1399/1983 κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία και λειτουργούν με τις αυτές τιμές που λειτουργούσαν σαν συνήθεις τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς την ειδική άδεια Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.
 2. Η κατάταξη σε κατηγορίες των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών του άρθρου 1 παράγραφος 2)β του νόμου 1399/1983 και η έγκριση των τιμών που θα εισπράττουν γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία που ισχύουν εκάστοτε για τις αντίστοιχης μορφής συνήθεις τουριστικές επιχειρήσεις.

 Γ. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών

 1. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διευθυντή του τουριστικού καταλύματος αναρτάται σε εμφανές σημείο των χώρων υποδοχής (reception) Κανονισμός που περιέχει τους όρους λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, ο οποίος γίνεται γνωστός στους πελάτες της μονάδας, μόλις φθάνουν στο Κέντρο Παραθερισμού Γυμνιστών.
 2. Ο Κανονισμός των όρων λειτουργίας είναι τουλάχιστον στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα, περιέχει τους εγκεκριμένους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όρους και είναι δυνατό να συμπληρωθεί και με άλλους κατά περίπτωση ειδικούς όρους, που επίσης εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

α) Η άσκηση γυμνισμού περιορίζεται αυστηρά στους χώρους και την παραλία μπροστά από το Κέντρο Παραθερισμού Γυμνιστών, μετά δε τη δύση του ήλιου απαγορεύεται σε οποιοδήποτε χώρο.

β) Στα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών διαμένουν κατ’ αρχήν μέλη αναγνωρισμένων γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Μπορεί όμως να διαμένουν σ’ αυτά για άσκηση γυμνισμού και άλλα άτομα, ημεδαποί κι αλλοδαποί, εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

γ) Ανήλικοι μη συνοδευόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο Κέντρο Παραθερισμού Γυμνιστών.

δ) Η άσκηση γυμνισμού δεν επιτρέπεται σε θαλάσσιες περιοχές μακριά από τη θαλάσσια περιοχή του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών με τη χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

ε) Στη reception και τους στεγασμένους κοινόχρηστους χώρους των τουριστικών καταλυμάτων (εστιατόρια, night clubs, bar, κ.λ.π.) δεν επιτρέπεται η άσκηση γυμνισμού.

στ) Πελάτης ο οποίος παραβαίνει τον Κανονισμό καλείται να αποχωρήσει από το Κέντρο, η Διεύθυνση του οποίου φέρει την ευθύνη της απομάκρυνσής του.

ζ) Ο Κανονισμός τηρείται με ευθύνη αυτού που έχει την άδεια της επιχείρησης.

 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να θεσπίσει την προσθήκη και άλλων γενικών όρων λειτουργίας Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών, ή να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας.
 2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών τα οποία υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του νόμου 392/1976.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 02-12-1983

Ο Υπουργός

 

SHARE

Σχόλιο

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο