Αμμουδαρές Ληξουρίου (02-08-2015) Sympetrum fonscolombii

Αμμουδαρές Ληξουρίου (02-08-2015) Sympetrum fonscolombii