Αμμουδαρές Ληξουρίου (07-08-2013) Θηλυκό υπερώριμο Orthetrum coerulescens

Αμμουδαρές Ληξουρίου (07-08-2013) Θηλυκό υπερώριμο Orthetrum coerulescens