Βοτανικός Κήπος - Χαϊδάρι (31-05-2014) Coenagrion sp μάλλον το puella

Βοτανικός Κήπος – Χαϊδάρι (31-05-2014) Coenagrion sp μάλλον το puella