Υπαπαντή Ληξουρίου (23-08-2015) Trithemis annulata

Υπαπαντή Ληξουρίου (23-08-2015) Trithemis annulata