Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών- Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιούλιο του 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι, 08-08-2018
Αρ. Δελτίου: 56

«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών- Μεταμοσχευμένων για
το μήνα Ιούλιο του 2018»

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ του 2018, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο