227.300€ στον Δήμο Ιθάκης απο το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκτακτη επιχορήγηση διατέθηκε στο Δήμο Ιθάκης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», συνολικού ποσού 227.300€  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την επιχορήγηση και αποφάσισε τη διάθεσή: 150.000€   στο δρόμο προς ΚΑΜΊΝΙΑ , 77.300 €στο δρόμο του ΜΑΡΜΑΚΑ.

Οι διαδικασίες για τις μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις κ.λ.π. αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση αναμένεται να ολοκληρωθεί ο δρόμος των ΚΑΜΙΝΙΩΝ και να βελτιωθεί σημαντικά το μεγάλο και δύσκολο τμήμα στο δρόμο του ΜΑΡΜΑΚΑ.

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο