Το  Πολυμελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας με την υπ. Αριθμ 4/2019 απόφασή του ανακήρυξε τους κάτωθι συνδυασμούς για το Δήμο Αργοστολίου

1.ΛΑΊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ
2.ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
3.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
4.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ-  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΡΤΕΣ
5.ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Α. Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τους Δημάρχους:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

• Τέσσερις (4) συνδυασμοί διεκδικούν το Τοπικό Συμβούλιο Αργοστολίου
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Αγκώνα
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Δαυγάτων
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Διλινάτων
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο στα Ζόλα
• Τέσσερις (4) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Θηνιάς
• Ένας (1) συνδυασμός στο Τοπικό Συμβούλιο Κουρουκλάτων
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο στο Νύφι
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Τρωϊαννάτων
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Φαρακλάτων
• Τέσσερις (4) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Φάρσων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ

• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Αγίας Ειρήνης
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Αργινίων
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Βαλεριάνου
• Τέσσερις (4) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Μαρκόπουλου
• Πέντε (5) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Μαυράτων
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Ξενόπουλου
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Πάστρας
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Πόρου
• Τέσσερις (4) συνδυασμοί διεκδικούν το Τοπικό Συμβούλιο Σκάλας
• Πέντε (5) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Χιονάτων

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ – ΟΜΑΛΩΝ

• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Βλαχάτων 21ας
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Καραβάδου
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Κεραμειών
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Λακήθρας
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Λουρδάτων
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Μεταξάτων
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Μουσάτων
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Περατάτων
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Πεσσάδας
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Σβορωνάτων
• Δύο (2) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Σπαρτιών
• Τρεις (3) συνδυασμοί στο Τοπικό Συμβούλιο Ομαλών

Β. Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για  Τοπικά Συμβούλια Δήμου Αργοστολίου

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σχόλιο

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο