Με την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας να είναι προ των πυλών, το αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εστιάζει στα πρόσωπα που οι Δήμαρχοι θα επιλέξουν για τις διάφορες θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστούν οι θέσεις των Αντιδημάρχων.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι καινούριο και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Κλεισθένη και πρόσφατα τροποποιήθηκε από τη νέα Κυβέρνηση (ν.4623/2019).

ΠΟΣΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ σε καθε ΔΗΜΟ

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων στη νέα δημοτική περίοδο θα εφαρμοστεί ως εξής:

-Ο δήμαρχος Αργοστολίου θα ορίσει πέντε (5) αντιδημάρχους . Ο δήμαρχος Ληξουρίου 4 και ο δήμαρχος Σάμης 4.

ΜΙΣΘΟΙ

Ο μηνιαίος μισθός των αντιδημάρχων ορίζεται στο 50% του μισθού του δήμαρχου. Ο μισθός του κάθε δήμαρχου εξαρτάται απο τον πληθυσμό του δήμου του. Ο μισθός των αντιδημάρων Αργοστολίου είναι 1.710 ευρώ,  των αντιδημάρχων Ληξουρίου και Σάμης είναι 1.285 ευρω. (Σε αυτά τα ποσά ίσως εχουν υπάρξει αυξήσεις , αναμένουμε νέα εγκύκλιο).

 ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

«Αντιδήμαρχοι είναι οι Σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος (…) Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική Δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.

Ετσι λοιπόν στο δήμο Αργοστολίου ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος θα ορίσει τους αντιδημάρχους του μεταξύ των εννέα (9) δημοτικών του συμβούλων:

1. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)
2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρ. ΣΩΤΗΡΑΓΓΕΛΟΥ)
4. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ)
5. ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ)
6. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ(ΝΙΚΟΛΑΣ) (πατρ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
7. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ (πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ)
8. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(πατρ. ΠΑΝΑΓΗ)
9. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)

 

Επαναλαμβάνουμε ότι εάν ο δήμαρχος επιθυμεί να ορίσει αντιδήμαρχο απο άλλον συνδυασμό θα πρέπει να υπάρχει ΑΠΟΦΑΣΗ του άλλου συνδυασμού ότι δέχεται το αξίωμα για τον σύμβουλό του.

Ο δήμαρχος Ληξουρίου κ. Κατσιβέλης θα ορίσει 4 αντιδήμαρχους από τους έξι δημοτικούς του συμβούλους:

  1. ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
  2. ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
  3. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ (ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΙΜ)
  4. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)
  5. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) (ΑΓΓΕΛΟΥ)
  6. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ)

Επαναλαμβάνουμε ότι εάν ο δήμαρχος επιθυμεί να ορίσει αντιδήμαρχο απο άλλον συνδυασμό θα πρέπει να υπάρχει ΑΠΟΦΑΣΗ του άλλου συνδυασμού ότι δέχεται το αξίωμα για τον σύμβουλό του.

Ο Δήμαρχος Σάμης Μάκης Μονιάς, θα ορίσει 4 αντιδημάρχους απο τους επτά δημοτικούς συμβούλους του:

1. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ)
2. ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΕΡΙΓΩΝΗ(ΕΡΗ) (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
3. ΡΑΣΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΘΕΟΧΑΡΗ)
4. ΑΜΙΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (πατρ. ΣΤΑΥΡΟΥ)
5. AΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (πατρ. ΜΕΝΑΛΑΟΥ)
6. ΠΟΔΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)
7. ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)

 

Επαναλαμβάνουμε ότι εάν ο δήμαρχος επιθυμεί να ορίσει αντιδήμαρχο απο άλλον συνδυασμό θα πρέπει να υπάρχει ΑΠΟΦΑΣΗ του άλλου συνδυασμού ότι δέχεται το αξίωμα για τον σύμβουλό του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: OΛΑ τα ανωτέρω ονόματα των τριών δήμων είναι απο τα στοιχεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και οχι του Πρωτοδικείου.

ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ο Δήμαρχος μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ και ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ.

Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το Δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα.

Με την έκδοση της Απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε Δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει πράξη αντί του Αντιδημάρχου ούτε να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε θέματα αρμοδιότητας Αντιδημάρχου, σε άλλο όργανο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα πρέπει:

(α) να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,

(β) να σέβεται και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνά για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,

(γ) να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σε σχέση με θέματα του Δήμου,

(δ) να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου.

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος:

– υποχρεούται  να απαντά εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα,
– είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,
– δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου,
– είναι υποχρεωμένος να κατοικεί στο Δήμο.

Με πληροφορίες από τοhttp://www.airetos.gr

Το πλήρες κείμενο του άρθρου μπορείτε να το διαβάσετε εδω κλικ.

SOURCEhttp://www.airetos.gr
SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο