Αυτά τα έργα προτείνει η Δημοτική Κοινοτητα Αργοστολίου στον Δήμο

Η Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου σε πρόσφατη συνεδριάσή της αποφάσισε να προτείνει τα παρακάτω έργα για την περιοχή του Αργοστολίου. Η γνώμη της ειναι συμβουλευτική προς το δημοτικό συμβούλιο Αργοστολίου όμως ας μην ξεχνάμε ότι οι κοινότητες ειναι το κύτταρο της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί ειναι πολύ κοντά στον δημότη και τις καθημερινές του ανάγκες.

Οι προτάσεις της δημοτικής Κοινίτητας κοινοποιήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αρ.5/2019  συνεδριάσεως του  Συμβουλίου  της Κοινότητας Αργοστολίου της 9/11/2019.

   Αριθ. Απόφασης  11/2019                               

                                                                       Περίληψη

 Υποβολή προτάσεων για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 2020                          

Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της  Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου  σήμερα τις9/11/2019 ημέρα εβδομάδος Σάββατο και ώρα 18.30 μ.μ συνήλθε σε  συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντες 10,ήτοι:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ

 •  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ
 •  ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
 •  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΤΕΝΤΖΑΤΟΣ
 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΚΗΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                         
 •  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΠΙΩΝΑΣ
 • ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ            
 •  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ
 • ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑΡΑΖΗ                                      
 •  ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΓΛΑΣ

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος. Ο Πρόεδρος έθεσε στο Συμβούλιο το κατεπείγον της συνεδρίασης το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε στο Συμβούλιο το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού αρ.πρωτ. 3669 23/10/2019 και ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση για αδιευκρίνιστους λόγους στην παραλαβή αυτού του εξαιρετικά επείγοντος εγγράφου και αυτό συνέβη στην μεγαλύτερη Κοινότητα του Δήμου μας και τόνισε ότι έκανε γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι αυτό θα ήθελε να μην επαναληφθεί.

Ο κ.Ορτεντζάτος ανέφερε ότι το έγγραφο ανακαλύφθηκε τυχαία μέσω του πρωτοκόλλου και έπρεπε να γίνει άμεσα συμβούλιο για να μην χαθούν οι προθεσμίες.

 Ο κ.Παυλάτος είπε ότι άργησε πολύ η παραλαβή του εγγράφου και πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα στα θέματα αυτά.

Ο κ.Νιφοράτος ανέφερε ότι πρέπει να διαφυλαχτεί η θέση της Κοινότητας Επίσης είπε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει κοστολόγηση των έργων κάτι με το οποίοι συμφώνησαν ο κ. Σουπιωνάς ο κ. Κουμαριώτης και ο κ. Κανάκης.

Ο κ.Ν.Παυλάτος και ο κ Ορτεντζάτος  πρότειναν τα εξής έργα:

Αποκατάσταση – ανάπλαση κουτάβου και περιοχής Λυκιαρδοπουλάτων.

 1. Η ανάπλαση κουτάβου να περιλαμβάνει τουαλέτες, νέα παγκάκια,επιπλέον φωτισμό φύλαξη, κάδους απορριμμάτων και καθαρισμός λιμνοθάλασσας ,κοπη χορτων,μελετη για την κατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου.
 2. Ανάπλαση περιοχής λυκιαρδοπουλάτων που περιλαμβάνει τον χώρο στάθμευσης πίσω από σουπερ μάρκετ «Σταμούλη», το εγκαταλελειμμένο θέατρο πίσω από γηροκομείο και γενικά την περιοχή, με φωτισμό ,κάδους απορριμμάτων,παγκάκια κλπ

Επίσης ο κ Παυλάτος  πρότεινε  να γίνουν ράμπες ΑΜΕΑ σε όλη την πόλη.

Ο κ.Καρόγλας πρότεινε:

1.να γίνει αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

 1. ανάπλαση των λαϊκών κατοικιών με παγκάκια φωτισμό , πλατείες , πλάκες όπου χρειάζονται και καθαρότητα.

Ο Πρόεδρος κ.Αλυσανδράτος πρότεινε:

1.την αποκατάσταση των φθαρμένων πινακίδων σήμανσης των οδών

 1. την αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των δημοτικών τουαλετών και κατασκευή νέων στην περιοχή του λιμανιού-λιμεναρχείο για την εξυπηρέτηση των τουριστών

3.την δημιουργία ραμπών ΑΜΕΑ κατά μήκος του πεζοδρόμιου της οδού Μομφεράτου .

4.Διαμόρφωση της παράλιας ζώνης από το λιμεναρχείο έως το κολυμβητήριο

5.Προστατευτικο σκέπαστρο για την προστασία των τουριστών που εξέρχονται από τα κρουαζερορόπλοια

Ο κ.Λουκάκης πρότεινε:

1.να αντικατασταθούν τα παγκάκια σε όλη την κοινότητα και βεβαίως στους οικισμούς ,

2.να τοποθετηθούν απινιδωτές σε όλα τα καίρια σημεία της κοινότητας .

3.Να μπει κάποιου είδους προστατευτικό που να ανακόπτει την ταχύτητα των ποδηλάτων που κατέρχονται από το λιθόστρωτο στην οδό Ανδρέα Χοΐδα

4.Να γίνει συντήρηση των ταφικών μνημείων στο κοιμητήριο Δραπάνου  του Αργοστολίου

Ο κ.Νιφοράτος πρότεινε :

1.να κατατεθεί εκ νέου η περσινή πρόταση της κοινότητας

2.Και να γίνει του συντήρηση  κολυμβητηρίου και να πάει σε άλλο σημείο η άρση βαρών εκτός κολυμβητηρίου .

3.Να τοποθετηθούν οι κολόνες φωτισμού που απομακρύνθηκαν από τις οδούς που έγινε η ανάπλαση της πόλεως του Αργοστολίου σε σημεία στις λαϊκές κατοικίες

4.Να επισπευστεί το κτήριο στην πλατεία Μπακογιάννη «κτήριο Απέργη» και να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες καθαριότητας

5.Να παραχωρηθεί στην μητρόπολη Κεφαλληνίας το οικόπεδο που βρίσκεται άνωθεν της εκκλησίας της μητρόπολης με την προϋπόθεση να γίνει εκεί από την ίδια την αρχιεπισκοπή παιδική χαρά.

6.Να ανοιχτούν οι χωμάτινοι οδοί που συνδέουν την κρανιά με την ΒΙΠΕ

Ο κ.Σουπιωνάς πρότεινε:

1.να γίνει κυκλικός κόμβος στο κλειστό γυμναστήριο και στις εισόδους σήματα ΣΤΟΠ.

2.Έργα ασφαλτοστρώσεως αρχικά στους κύριους οδικούς άξονες

3.Αποκατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων

4.Βελτίωση δημόσιου φωτισμού

5.Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης  και τοποθέτηση πινακίδων για την αποσυμφόρηση της πόλης και οριοθέτηση χώρου στάθμευσης

6.Αξιοποίηση παλαιού κτηρίου αστυνομίας

7.Οριοθέτηση ζωνών ταξί και λεωφορείων στην περιοχή που δένουν τα κρουαζερορόπλοια

8.Στοχευόμενες παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες.

Ο κ. Κανάκης πρότεινε τα εξής έργα :

1.Διαβάσεις πεζών 3D κοντά στα σχολεία όπως και σήμανση ,σαμαράκια για ελάττωση ταχύτητας .

2.Διασταύρωση ξενία κολονάκια απαγόρευσης στάθμευσης

3.Παιδική χαρά στα Λυκιαρδοπουλάτα, αναβάθμισης και επέκταση.

4.Νέες παιδικές χαρές.

5.Φανάρια στο κούταβο

6.Φανάρια στη Χοΐδα

7.Φανάρια χαροκόπου στο πάνω μέρος του παιδικού κήπου

Ο κ Ορτεντζάτος πρότεινε:

1.Ταΐστρες και δέστρες για αδέσποτα και δεσποζόμενα σκυλιά

2.Θέσεις για κλείδωμα στάθμευση ποδηλάτων

3.Απινιδωτές στο μπαστούνι- γραφεία κοινότητας -γήπεδο

4.Εργα σε όλους τους οικισμούς της κοινότητας,συντήρησης,ηλεκτροφωτισμού ,πλατείες ,παιδικές χαρές και κοιμητήρια

5.Δημοτική συγκοινωνία –παρκινγκ -τηλεματική

Η κ. Ταραζή πρότεινε:

 1. να τοποθετηθεί σε σημείο της οδού που συνδέει Χελμάτα Κομποθεκράτα πριν το βενζινάδικο προστατευτική μπάρα.

2.Να φυτευτούν σε σημεία στο Αργοστόλι λουλούδια και φυτά για καλλωπισμό.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συμβούλιο:

                                     ομοφωνα   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Το Συμβούλιο σχετικά με την κατάθεση προτάσεων για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 2020 της Κοινότητας Αργοστολίου ομόφωνα αποφάσισε όλα τα παραπάνω έργα να  κατατεθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου διαχωρισμένα σε δυο λίστες- πίνακες(οι οποίοι επισυνάπτονται),στα κοστολογημένα,όπως ζητήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και σε αυτά που δεν ήταν δυνατή η κοστολόγηση τους, λόγω της ιδιαιτερότητας πολλών εξ αυτών των έργων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ                          (όπως αναγράφονται στην αρχή                                                                                          του παρόντος πρακτικού)

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                       Αργοστόλι 13 Νοεμβρίου  2019

                        Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ   

 

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο