ΤΑ ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ! Αποκλεισμένοι στη Λευκάδα Μονιάς – Στανίτσας στο έλεος της Υδραίου!!

Στην Λευκάδα βρίσκονται από το πρωί δυο δημαρχόπουλα ο δήμαχος Σάμης Μάκης Μονιάς και Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας.Κάθουνται μεσο δρομα για Κέρκυρα να δούνε...