Στο Κίτρινο

ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE το νέο ραδιόφωνο της Κεφαλονιάς

Πατήστε το PLAY για να ξεκινήσει η μουσική και το για να σταματήσει.
Πατώντα το MUTE μπορείτε να κλείσετε προσωρινά τον ήχο.

Συνομιλείτε ΖΩΝΤΑΝΑ και σε πραγματικό χρόνο με το studio: