Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στη Δημοτική οδό Γερ. Μαντζαβίνου

79

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2024

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στη Δημοτική
οδό Γερ. Μαντζαβίνου, εντός πόλεως Αργοστολίου ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.
γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
ε) Την υπ’ αριθ. 2501/10/64-α από 23-5-2024 Απόφαση μας (ΑΔΑ: Ψ6ΝΘ46ΜΤΛΒ-Μ72).
στ) Την υπ’ αριθμ’ 7170/24/1138609 από 3-6-2024 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αργοστολίου, με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα.

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια των εργασιών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Γερ. Μαντζαβίνου, εντός πόλεως Αργοστολίου, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από την 3-6-2024 έως και την 7-6-2024 και κατά τις ώρες 08:00΄έως 15:00΄, λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ
Ταξίαρχος

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!