•   Καλλιέργεια λεβάντας – Blagdon, Somerset, UK.
  • Φωτογράφος: Ben Birchall/PA