Ανοίγουν τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο Νοσοκομείο Αργοστολίου

586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας αναγνωρίστηκε ως κατάλληλο
για την χορήγηση μερικού χρόνου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών, διάρκειας είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών, στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, σύμφωνα με την αριθμ.Γ5α/Γ.Π.70059/19.12.2023 (ΦΕΚ7579/Β/2023) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γεν.Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Με την αριθμ. Γ2α/24508/27.06.2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3866/Β/2024), μια (1)
οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας και δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Χειρουργικής, οι οποίες έχουν συσταθεί με την αριθμ.Α3β/οικ.9952/02.06.1986 ΚΥΑ (ΦΕΚ369/Β/1986) στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, μεταφέρονται/ μετατρέπονται σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων
ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ στην Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κεφαλληνίας (Ι.Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),
ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του υπεύθυνου για θέματα Υγείας και
Παιδείας Περιφερειακού Συμβούλου κ.Ζήκου Ιωάννη.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:

α) Δεν είναι διορισμένοι /δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη ή μερικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
β) Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους και δεν είναι σε
αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
γ) Ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αριθμ.415/94 ΠΔ (ΦΕΚ236/Α/94) και έχουν εκπληρώσει έναν (1) χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Χειρουργικής.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν
αναδειχτούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν την νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στην νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτησή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί μερικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχτούν
υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 22 Ιουλίου 2024 εως και 5
Αυγούστου 2024.

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα αρμοδιότητάς τους.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ

 

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!