ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Κεφαλονιάς: Αν δεν έχουμε τα απαραίτητα πώς θα προσφέρουμε τα στοιχειώδη;

114

Αν δεν έχουμε τα απαραίτητα πώς θα προσφέρουμε τα στοιχειώδη;

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Κεφαλονιάς είναι ένα νέο σχολείο (λειτουργεί από το 2017), 8ετούς φοίτησης, από τα οποία τα 4ρα πρώτα έτη είναι Γυμνασιακής βαθμίδας, όπου τα μαθήματα και τα αναλυτικά προγράμματα ελάχιστα διαφέρουν από εκείνα των γενικών Γυμνασίων, ενώ τα 4ρα επόμενα έτη είναι της Λυκειακής Επαγγελματικής βαθμίδας, όπου τα μαθήματα και τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων ελάχιστες διαφορές έχουν από εκείνα των ΕΠΑΛ. Επομένως, το σχολείο λειτουργεί ως “ειδικό ΕΠΑΛ” (ΦΕΚ 3791/Β/3-9-2018) το οποίο θα πρέπει να παρέχει γνώσεις και να αναπτύσσει επαγγελματική εξειδίκευση και δεξιότητες στους μαθητές του, που αντιστοιχούν στο Τομέα Γεωπονίας, Tροφίμων και Περιβάλλοντος των γενικών ΕΠΑΛ με ειδικότητες (1.Τεχνικός φυτικής παραγωγής, 2.Τεχνικός ζωικής παραγωγής, 3.Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, 4. Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου), χρήσιμες για την επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου μας.

Ωστόσο το συγκεκριμένο σχολείο που συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου δεν διαθέτει από την αρχή της λειτουργίας του τα απαραίτητα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους μαθητές/τριες του, άρα και στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, ενόψει, του 8ου σχολικού έτους -του 4ρτου της επαγγελματικής Λυκειακής του βαθμίδας- που ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, και που πρέπει να προσφέρει -όπως προείπα- εξειδικευμένη τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της Γεωπονίας (Ν. 3475/2006 , Ν. 2640/1998), δεν διαθέτει εργαστήριο Γεωπονίας για το οποίο προβλέπονται τα παρακάτω: … το εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει δύο χώρους-αίθουσες στο κτίριο του σχολείου (γεωπονικών αναλύσεων και γεωπονικών εφαρμογών), ένα εξωτερικό εκπ/κό θερμοκήπιο, έναν υπόστεγο χώρο και ένα εκπαιδευτικό αγρό στον οποίο θα ασκούνται οι μαθητές. ..(ΟΣΚ, 2008). Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη α) τον σκοπό λειτουργίας του σχολείου, β) την αναγκαιότητα παροχής στους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές/τριες αλλά και στους μελλοντικούς μαθητές/τριες εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα τους οδηγήσει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας (Ν. 3475/2006 , Ν. 2640/1998) και γ) την ευθύνη όλων των υπεύθυνων φορέων για τη διασφάλιση της κατάλληλης υποδομής (Οδηγός Μελετών για Διδακτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σελ. 119-121, 2008), προτείνουμε για την άμεση επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος:

  1. Να επιμεληθεί ο Δήμος Αργοστολίου με τη σύμφωνη γνώμη και της ΔΔΕ Κεφαλληνίας για την αποδέσμευση της σχολικής αίθουσας η οποία καταλαμβάνεται από το έτος των σεισμών (2014) μέχρι και σήμερα από το Αρχείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας. Ο συγκεκριμένος χώρος λόγω των διαστάσεων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έναν από τους δύο προβλεπόμενους χώρους-αίθουσες του Γεωπονικού Εργαστηρίου (α. γεωπονικών αναλύσεων και β. γεωπονικών εφαρμογών)
  2. Να μεριμνήσει ο Δήμος Αργοστολίου για την εύρεση κατάλληλου χώρου εντός του σχολικού συγκροτήματος προκειμένου να λειτουργήσει ο δεύτερος από τους δύο προβλεπόμενους χώρους (είτε ο α. γεωπονικών αναλύσεων, είτε ο β. γεωπονικών εφαρμογών). Πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η μετακίνηση των δύο διαχωριζόμενων χώρων γραφείων καθηγητών/τριών και Διευθυντή/τριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ σ΄ έναν ενιαίο χώρο ο οποίος βρίσκεται στον ισόγειο χώρο κάτω ακριβώς από τα γραφεία καθηγητών του 1ου Γυμνασίου τα οποία είναι στον 1ο όροφο του σχολικού κτιρίου
  3. Να ενδιαφερθεί ο Δήμος Αργοστολίου ώστε να αποδοθούν εξωτερικοί χώροι εντός κοντινών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α. για ένα εξωτερικό εκπ/κό θερμοκήπιο, Β. για έναν υπόστεγο χώρο και Γ. ένα εκπαιδευτικό αγρό). Πιθανοί τέτοιοι εξωτερικοί σχολικοί χώροι θα μπορούσαν να είναι εντός του κοντινού 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου – τα δύο σχολεία χωρίζονται μόνο από τον κήπο Νάπιερ – και συγκεκριμένα στο τμήμα του εξωτερικού χώρου του 3ου Γ/σίου που γειτνιάζει και συνδέεται με σκαλοπάτια με τον κήπο του Νάπιερ.

Για τον υπόστεγο χώρο που προβλέπεται, θα μπορούσε να κατασκευαστεί στην ταράτσα των τουαλετών και κλιμακοστασίου του 1ου ορόφου του 1ου Γυμνασίου Αργοστολίου (υψομετρική διαφορά από τον διάδρομο του 1ου ορόφου 1,30μ).

  1. Να φροντίσει ο Δήμος Αργοστολίου για την εύρεση δύο επιπλέον σχολικών αιθουσών εντός του σχολικού συγκροτήματος για τη λειτουργία της φετινής 7ης και 8ης τάξης του σχολείου.
  2. Να μεριμνήσει ο Δήμος Αργοστολίου για την απόδοση ενός χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Λογοθεραπευτής), το προσωπικό παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε μαθητές/τριες και γονείς, σε σταθερή καθημερινή βάση, για αυτό και είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οργανογράμματος του σχολείου.

Πρέπει να τονιστεί ότι παρά τις αντιξοότητες – τις ελλείψεις στην κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και των κατάλληλων σχολικών χώρων – αλλά χάρη στη συνεχή προσπάθεια των μελών της σχολικής κοινότητας, το σχολείο αυξάνει το μαθητικό του δυναμικό και εντάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων σε μαθητικό δυναμικό σχολεία (από 30μαθητές/τριες και πάνω τοποθετείται Υποδ/ντής/ντρια). Είναι καθήκον μας να διεκδικήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες εκπαίδευσης μαθητών/τριών οι οποίοι/ες επιπλέον παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρήζουν της υποστήριξης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτονομίας που μπορεί να επιτευχθεί. Εξάλλου, η καλή λειτουργία ενός τέτοιου τύπου σχολείου δεν μπορεί παρά να είναι η απόδειξη μιας οργανωμένης, συγκροτημένης και προηγμένης κοινωνίας.

Παύλος Γερασιμόπουλος ο νέος Διευθυντής του σχολείου

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!